studier

Forfatterstudiet i Tromsø

1-årig forfatterstudie i Tromsø. Opptakskravene er generell studiekompetanse, samt kunstnerisk vurdering.

Forfatterutdanningen ved norsk barnebok institutt i Oslo 

Forfatterutdanningen ved NBI er landets eneste forfatterutdanning spesielt rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge. Studiet er toårig, samlingsbasert, og det tas opp 12-15 studenter på bakgrunn av innsendt tekst. Studiet er NOKUT-godkjent og gir dermed studiepoeng og rett til lån i Statens Lånekasse.

Forfatterstudiet i Bø i Telemark

Forfatterutdanningen er et samarbeidstiltak mellom Høgskolen i Telemark og Den norske forfatterforening. Rune Christiansen har hovedansvar for studiet. Mange av de mest erfarne forfatterene i Norge foreleser på forfatterstudiet.

Forfatterstudiet ved Danvik folkehøyskole i Drammen

Dette er linjen for deg som liker å skrive og har ambisjoner om å bli forfatter. Linja ledes av to utøvende forfattere. Søkere må legge ved ca. 8–10 sider egenprodusert litterær tekst. Danvik har etablert en mentorordning for elever som ønsker å fortsette skriving under veiledning av etablerte forfattere etter endt skoleår.

Buskerud folkehøgskole på Darbu

Hvis du har lyst til å gå her, kreves det bare en eneste ting; Du må ville skrive. Når du søker på Kreativ Skriving må du sende med eksempler på egne tekster

Åsane folkehøgskoles skriveverksted i Bergen 

Å være et skrivende menneske er en konstant søken etter å utvikle sin egen skrivestemme. Dette er også linjens hovedmålsetning, å inspirere og hjelpe den enkelte til å produsere egne tekster gjennom å utvikle nettopp denne indre stemmen.

Skrivekunst ved Nansenskolen i Lillehammer

Opptak på grunnlag av innsendte arbeider og personlig brev. Skjønnlitterært fokus.
Max 15 studenter. Semesteroppgaver høst og vår, med muntlig evaluering.

Skrivekunstakademiet i Bergen –

Ett-årig studium. Tilbyr også kortere kurs

Manuslinjen ved Westerdals i Oslo 

Studentene ved manuslinjen skal gjennom et treårig fordypnings-studie lære seg de grunnleggende dramaturgiske prinsipper som brukes i utviklingen av filmmanuskripter, tv-drama og virkelighetsserier.

Kortere kurs

Se kursagenten sin oppdaterte oversikt 

Reklamer

One response to “studier

  1. Info om Forfatterstudiet på Institutt for samtidskunst og skrivekunst ved Det kunstfaglige fakultet, Det arktiske universitetet i Tromsø har 2 årsenheter som hver gir 60 studiepoeng:
    F1 (grunnkurs) og F2 (påbygging) tilbys alternernativt.
    Søknadsfrist er 1. mars. Opptak skjer i disse dager for F1 1914-15